กรมธรรม์ travel insurance เพื่อธุรกิจ

หากคุณเดินทางเป็นประจำเพื่อทำธุรกิจ คุณควรพกกรมธรรม์ travel insurance เพื่อธุรกิจเสมอ นี่เป็นเพียงกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการเดินทางที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้เดินทางเพื่อทำธุรกิจ กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้เกือบทั้งหมดสำหรับผู้เดินทางเพื่อธุรกิจจะครอบคลุมถึงการเตรียมการเดินทาง การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่า แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะซื้อกรมธรรม์ที่จะครอบคลุมการเดินทางครั้งเดียว

travel insurance สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจปกติ

travel insurance เพื่อธุรกิจรายปีมักจะเป็นข้อตกลงที่ดีกว่า แผนประกันสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจมักจะถูกกว่าแผนประกันปกติ ขึ้นอยู่กับความต้องการ

travel insurance

travel insurance thailand

ความคุ้มครอง นอกจากนี้ การซื้อแผนประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจในประเทศยังถูกกว่าการประกันภัยสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทั่วไป นโยบายสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจจะรวมผลประโยชน์สูงถึง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแบบครั้งเดียวหรือนโยบายรายปี

travel insurance แต่แผนประกันปกติมักจะครอบคลุม

  • travel insurance ความคุ้มครองสัมภาระมีมากกว่าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว โปรเจ็กเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่นักเดินทางเพื่อธุรกิจมักพกติดตัว
  • หากการเดินทางถูกขัดจังหวะด้วยสภาพอากาศเลวร้ายหรือปัญหาด้านกลไก ผู้ถือกรมธรรม์ของธุรกิจสามารถยกเลิกการเดินทางและคืนเงินเป็นค่าเดินทางได้
  • travel insurance แผนนี้ยังรวมถึงการประกันการยกเลิกการเดินทางซึ่งเหมือนกับความคุ้มครองการหยุดชะงักของการเดินทางปกติของประกันการเดินทางอย่างไรก็ตาม
  • นโยบายทางธุรกิจมักจะครอบคลุมมากขึ้น เช่น อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงที่พักเพื่อให้การเดินทางสมบูรณ์

เงินจะมอบให้สำหรับสิ่งที่สูญเสียไปในการเดินทาง

สิ่งนี้สำคัญมากหากหนังสือเดินทางหรือตั๋วสูญหายระหว่างการเดินทาง คุณยังอาจได้รับบริการทางกฎหมายในกรณีที่คุณกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมหรือก่ออาชญากรรมต่อคุณ travel insurance in thailand ที่ถูกขโมยจะได้รับการคุ้มครอง ในบางกรณีแม้แต่ค่าไถ่การลักพาตัวก็จะถูกแทนที่ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับธุรกิจของคุณ ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองอย่างหนึ่งที่คุณต้องการมองหาในความคุ้มครองคือค่ารักษาพยาบาล คุณจะต้องการทราบอย่างแน่ชัดว่าครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดหรือเพียงแค่อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ค้นหาว่าความคุ้มครองประเภทใดที่ให้ไว้สำหรับการเจ็บป่วย กรมธรรม์ประกันสุขภาพการเดินทางหลายฉบับครอบคลุม