ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยมาตรฐานที่ปรึกษา iso

ที่ปรึกษา iso

 

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐานหรือที่ปรึกษา iso เป็นหนึ่งในองค์กรที่สำคัญที่สุดในโลกในปัจจุบัน ชื่อย่อ ISO มาจากภาษากรีก ISOS ที่มีความหมายเท่ากัน เนื่องจากคำย่อจะแตกต่างกันอย่างมากในภาษาต่างๆ การรักษาความสอดคล้องกับชื่อ ISO เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มการวิจัยตลาดและผู้บริโภคลดความกังวลเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ

ที่ปรึกษา iso ทำเช่นนี้โดยการสร้างมาตรฐาน

ที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซง มาตรฐานที่รับรองสิ่งต่าง ๆ เช่น คุณภาพ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแลกเปลี่ยนกันได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และนับแต่นั้นมาได้กลายเป็นผู้พัฒนาและผู้จัดพิมพ์มาตรฐานสากลรายใหญ่ที่สุดในโลก ที่ปรึกษา iso กำลังเล่นและมีบทบาทสำคัญในชีวิตของทุกคน แต่ก็มักจะทำเช่นนั้นโดยไม่มีการตรวจจับ เรามักไม่ตระหนักถึงบทบาทของมาตรฐานเมื่อบรรลุความคาดหวังของผลิตภัณฑ์และบริการ

แต่เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่น่าเชื่อถือ คุณภาพต่ำ ไม่เข้ากันกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วหรือไม่เหมาะสม บทบาทของมาตรฐานก็ปรากฏชัดมาก ตัวอย่างหนึ่งของประโยชน์ที่ไม่อาจตรวจพบได้ของมาตรฐานคือ ที่ปรึกษา iso ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานเกลียวเมตริกเหล่านี้ช่วยให้เก้าอี้ จักรยานเด็ก และแม้แต่เครื่องบินอยู่ร่วมกันได้ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความซับซ้อนของ กระบวนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างความปวดหัวให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษา iso มีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันอย่างมาก

หลายๆ มาตรฐานมีความเฉพาะเจาะจงมาก เช่น ในกรณีของเกลียวเกลียวเมตริกของ ISO ในขณะที่มาตรฐานอื่นๆ เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 ISO 9001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ในขณะที่ ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยพื้นฐานแล้ว มาตรฐานเหล่านี้หมายถึงระบบที่บริษัทหนึ่งๆ ใช้เพื่อจัดการการผลิตและการดำเนินงาน และระบบนี้ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาระดับคุณภาพ

ในระดับสูงหรือถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ การนำระบบการจัดการที่ประสบความสำเร็จไปใช้และการปฏิบัติที่ปรึกษา iso จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถเพื่อเป็นผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการคุณภาพ และผู้จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่องค์กรต้องการความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาการจัดการธุรกิจอิสระเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรต้องทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งภายนอกนั้นมีค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประเด็นที่สมาชิกในองค์กรไม่สามารถรับรู้หรือจัดลำดับความสำคัญได้ สอบถามที่ https://www.wwtraining.co.th/