เสริมจมูก แก้จมูกเมื่อคุณไม่พอใจกับรูปลักษณ์ที่พบบ่อย

เสริมจมูก แก้จมูก

 

การผ่าตัดเสริมจมูกเป็นการทำศัลยกรรมพลาสติกเพื่อปรับขนาดหรือรูปร่างของจมูก หรือเพื่อฟื้นฟูการทำงานที่เหมาะสมของโครงสร้างจมูก หลายคนหันมาทำศัลยกรรมเสริมจมูก แก้จมูกเมื่อไม่พอใจกับรูปลักษณ์ของจมูกและต้องการรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นหากคุณกำลังคิดจะทำศัลยกรรมเสริมจมูกเสริมจมูก แก้จมูก คุณอาจจะรู้สึกสบายใจที่รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ผู้คนกว่า 220,000 คนทำศัลยกรรมตกแต่งจมูกในปี 2556 การผ่าตัดเสริมจมูกที่พบบ่อย

ที่สุดเรียกว่าOpen RhinoplastyและClosed Rhinoplasty ศัลยแพทย์ตกแต่งอาจจำเป็นต้องทำการแก้ไขจมูกหรือที่เรียกว่าการ ผ่าตัด เสริมจมูกรองเสริมจมูก แก้จมูก สำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ของจมูก เสริมจมูก แก้จมูกก็ยังมีกระบวนการที่เรียกว่าFiller Rhinoplastyโดย ไม่ต้องผ่าตัดต่อไปนี้คือขั้นตอนการปรับรูปร่างจมูกด้านความงามและการแพทย์พื้นฐานสี่ขั้นตอนเสริมจมูกแบบเปิดการทำ Open Rhinoplasty เป็นการเสริมจมูกที่สำคัญ

เพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการหรือการแก้ไขโครงสร้างนอกจากตำแหน่งของแผล

ในระหว่างการผ่าตัดนี้ แพทย์จะทำการกรีดในแถบผิวหนังที่แยกรูจมูกออก เมื่อดึงผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนออก ศัลยแพทย์จะมองเห็นและทำงานร่วมกับกายวิภาคของจมูกที่อยู่เบื้องล่างได้ข้อดีของการทำศัลยกรรมเสริมจมูก แก้จมูกแบบเปิดคือทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นภาพกระดูกอ่อนและกายวิภาคของจมูกได้โดยตรง เสริมจมูก แก้จมูกและความสามารถในการปรับรูปทรงจมูกด้วยการควบคุมและความแม่นยำที่มากขึ้นเสริมจมูกแบบปิดการผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิดจะทำให้เกิดแผลภายในจมูก จากนั้น เช่นเดียวกับการทำศัลยกรรมเสริมจมูกแบบเปิด ผิวหนังจะถูกแยกออกจากกระดูก

เสริมจมูก แก้จมูกและกระดูกอ่อน ทำให้ศัลยแพทย์เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้ จากนั้นกระดูกและกระดูกอ่อนสามารถถูกเปลี่ยนรูปร่าง ถอดออก หรือเสริมเพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการหรือการแก้ไขโครงสร้างนอกจากตำแหน่งของแผลแล้ว การทำศัลยกรรมเสริมจมูกแบบปิดแผลเป็นขนาดเล็กยังมีประโยชน์คือลดระยะเวลาในการผ่าตัด เสริมจมูก แก้จมูกและใช้เวลาในการรักษาหลังผ่าตัดน้อยลงศัลยแพทย์จะหารือเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้กับคุณและบอกคุณว่าวิธีใดที่เหมาะกับการผ่าตัด

บางทีผู้ป่วยอาจไม่ชอบผลลัพธ์ของการผ่าตัดครั้งแรก หรืออาจต้องทำศัลยกรรม

ที่จำเป็นแก้ไขจมูกปัจจุบัน การทำศัลยกรรมเสริมจมูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเรียงและปรับโครงสร้างจมูกใหม่ ไม่ใช่แค่การถอดออกเท่านั้น เนื้อเยื่อจมูกถูกเก็บรักษาไว้ให้มากที่สุด เสริมจมูก แก้จมูก ทุกรูปแบบ จะใช้เพื่อรองรับจมูกและเปิดการหายใจในทุกที่ที่จำเป็นปัญหาอาจเป็นหนึ่งในลักษณะที่ปรากฏ บางทีผู้ป่วยอาจไม่ชอบผลลัพธ์ของการผ่าตัดครั้งแรก หรืออาจต้องทำศัลยกรรมเสริมจมูกแก้ไขเนื่องจากปัญหาโครงสร้างบางอย่าง หรือเนื่องจากการบาดเจ็บ

เสริมจมูก แก้จมูกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขจมูกแล้วบางครั้งก็เป็นปัญหาเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ง่ายในการเยี่ยมชมสำนักงาน บางครั้งปัญหาอาจซับซ้อนเสริมจมูก แก้จมูก ทำให้การแก้ไขทำได้ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรก การผ่าตัดเสริมจมูกทุติยภูมิสามารถทำได้ทั้งแบบเปิดหรือปิดในการทำศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์ แพทย์จะใช้ฟิลเลอร์แบบฉีดเพื่อเปลี่ยนรูปทรงจมูกของคุณ ด้วยวิธีที่ไม่ผ่าตัด แพทย์สามารถปรับมุมและการกระแทกที่คมชัด