ข้อเสนอสินเชื่อจำนองที่ดินและรายละเอียดที่แน่นอนของข้อเสนอ

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงจำนองที่ดินของคุณ คุณจำเป็นต้องติดต่อทนายความของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณเพียงแค่ต้องการคำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับคำศัพท์บางคำที่ใช้อธิบายสัญญาจำนอง คุณอาจตรวจสอบรายการนี้เพื่อดูคำอธิบายง่ายๆ ของคำหรือวลี APR เป็นตัวย่อของวลี ‘อัตราร้อยละต่อปีจำนองที่ดินและจะแสดงตัวเลขที่เป็นยอดรวมที่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับเครดิตการมอบหมาย นี่คือที่ซึ่งสิทธิ์ทางกฎหมาย

ในทรัพย์สินที่โอนไปยังบุคคลที่สามเช่นผู้ให้กู้จำนองที่ดินหนังสือรับรองโฉนดที่ดินเป็นเอกสารที่ทนายความจะจัดทำขึ้นเพื่อยืนยันว่ารายละเอียดทั้งหมดอยู่ในลำดับก่อนแล้วเสร็จค่าธรรมเนียม หมายถึง บริษัทจำนองที่ดินที่มีความปลอดภัยต่อบ้านของคุณเสร็จสิ้น นี่คือจุดสิ้นสุดของการทำธุรกรรมเมื่อเงินทั้งหมดถูกส่งไปและด้านกฎหมายเสร็จสมบูรณ์สัญญานี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่ร่างขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ แต่ละฝ่ายต้องลงนามในเอกสาร

นี่คือกรมธรรม์ประกันภัยที่เมื่อรวมกับการจำนองแล้ว

ดังนั้นภาระผูกพันในการขายทรัพย์สินและเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งซื้อจะมีผลผูกพันตามกฎหมายเอกสารนี้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินการเบิกจ่าย นี่คือจำนวนเงินต่างๆ ที่ทนายความของคุณต้องจ่ายให้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ มากมาย จำนองที่ดินสำหรับบริการที่พวกเขาให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในบ้านการบริจาค จำนองที่ดินนี่คือกรมธรรม์ประกันภัยที่เมื่อรวมกับการจำนองแล้ว ควรจัดให้มีการชำระกู้เมื่อสิ้นสุดการจำนองตลอดชีพส่วนของผู้ถือหุ้น นี่คือความแตกต่างระหว่างจำนวนเงิน

ที่คุณเป็นหนี้จำนองกับมูลค่าบ้านฟรีโฮลด์ จำนองที่ดินหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของที่ดินที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ค่าเช่าพื้นดิน จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายทุกปีหากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่บ้านหลังนี้จำนองที่ดินตั้งอยู่อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่คุณถูกเรียกเก็บในแต่ละเดือนสำหรับการชำระเงินจำนองของคุณค่าทะเบียนที่ดิน จำนวนเงินนี้จ่ายให้กับสำนักงานทะเบียนที่ดินของรัฐบาลเพื่อชำระให้ทรัพย์สินจดทะเบียนในชื่อของคุณสัญญาเช่านี้

ข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย เอกสารนี้จะบอกคุณว่าบริษัทจำนอง

เป็นสัญญาระหว่างคุณกับเจ้าของที่ดินหากบ้านไม่มีกรรมสิทธิ์หน่วยงานท้องถิ่นค้นหา หมายถึงการค้นหาโดยทนายความของผู้ซื้อที่สำนักงานสภาท้องถิ่น ความตั้งใจในการค้นหาทุกรายละเอียดเกี่ยวกับบริเวณโดยรอบจำนองที่ดิน เช่น หากทรัพย์สินเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำอย่างถูกกฎหมาย สินเชื่อ จํานองที่ดินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การวางแผนที่เสนอซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อบ้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย, เงินกู้, โดยที่จะจ่ายสำหรับบ้านของคุณ

จำนองที่ดินข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย เอกสารนี้จะบอกคุณว่าบริษัทจำนองพร้อมที่จะเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคุณและจะให้รายละเอียดที่แน่นอนของข้อเสนอของพวกเขาการจำนองที่ดินนี้เป็นเงินกู้ใหม่ในทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วเงินประกันและจำนวนเงินคืนที่บริษัทจำนองจนกว่าคุณจะซ่อมแซมทรัพย์สินให้เสร็จค่าอากรแสตมป์ เป็นภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐบาล ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามราคาที่คุณจ่ายสำหรับทรัพย์สิน