ระบบกรองน้ำอุตสาหกรรมเคมี RO มีประสิทธิภาพจริงหรือ

อุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าของประเทศ โดยจะผลิตโลหะ ไม้ กระดาษ เคมี RO น้ำมันเบนซิน น้ำมัน และบางทีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดอาจใช้น้ำในบางส่วนของกระบวนการผลิต การใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมรวมถึงน้ำที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การแปรรูป การแปรรูป การล้าง การเจือจาง การทำให้เย็นลง หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อความต้องการด้านสุขอนามัยภายในโรงงานผลิต

อุตสาหกรรมที่ผลิตกระดาษ อาหาร เคมี RO

และปิโตรเลียมกลั่นใช้น้ำปริมาณมาก การพึ่งพาน้ำดังกล่าวทำให้จำเป็นต้องรักษาคุณภาพน้ำในทุก ๆ ด้านที่เป็นไปได้และเพื่อให้แน่ใจว่ามลพิษอยู่ในระดับน้อยที่สุด วิธีที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่ามลพิษทางน้ำถูกควบคุมให้เหลือน้อยที่สุดคือการลงทุนในระบบกรองน้ำสำหรับอุตสาหกรรม เคมี RO ใช้เพื่อเร่งกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สำคัญสี่ขั้นตอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดต้นทุนการดำเนินงานและความเสี่ยง กระบวนการเหล่านี้คือการให้ความร้อน การทำความเย็น การแปรรูป และการทำความสะอาด หากระบบเคมี RO น้ำอุตสาหกรรมไม่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

น้ำจะทำปฏิกิริยากับพื้นผิวด้านในของท่อ สิ่งนี้นำไปสู่การปรับขนาดและการกัดกร่อนซึ่งจะต้องใช้ความร้อนเพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณน้ำ เคมี RO ทำความเย็นในอุตสาหกรรมอาจมีการกัดกร่อนและอาจทำให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายเติบโตในแหล่งสะสมที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้ในที่สุด นอกจากนี้ ระบบกรองน้ำอุตสาหกรรมยังมีประสิทธิภาพในการจัดการกับตะกรัน การกัดกร่อน และการกำจัดน้ำที่เหลือ

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ต้องมีการบำบัดน้ำในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันคือการกัดกร่อน เมื่อโลหะออกซิไดซ์ จะเกิดสนิมและทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในโรงงานลดลง ท่อเริ่มรั่วและอาจเกิดความล้มเหลวของระบบได้ ดังนั้น หากคุณเป็นนักอุตสาหกรรมและกังวลเกี่ยวกับน้ำที่คุณใช้ ทำไมไม่ลองติดตั้งระบบที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ล่ะ ระบบเคมี RO กรองน้ำอุตสาหกรรมพบว่ามีการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิผ่านหอหล่อเย็นหรือเพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับการเคลือบด้วยไฟฟ้าในโรงงานยานยนต์ ระบบเคมี RO การกรองเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่นและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ น้ำสกปรกอาจนำไปสู่การตะกรันและการเปรอะเปื้อนของอุปกรณ์

จอภาพ ท่อ เซ็นเซอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และชิ้นส่วนอื่นๆ ล้วนเกิดคราบสกปรกเมื่อสิ่งสกปรกจากน้ำจับตัวบนพื้นผิวที่อุ่น ซึ่งจะช่วยลดประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบ ส่งผลต่ออัตราการไหล ทำให้การทำงานช้าลง และส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย กฎสำคัญของการกรองคือการออกแบบระบบที่ความจุของตัวกรองมากกว่าความจุจริงของตัวกรอง 10%v ก่อนการติดตั้งระบบกรอง เคมี RO โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดประเภทตัวกรองและขนาดตัวกรองก่อน คุณควรคำนึงถึงสภาวะที่เกินกำลังและอารมณ์เสียขณะออกแบบระบบกรองของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ecotechthailand.com/