การตัดที่ดีขึ้นจากใบเลื่อยสายพานของคุณ

ใบเลื่อยสายพาน

 

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมใบเลื่อยจึงมีหลายประเภท ใบเลื่อยสายพานมาให้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับการตัดเฉพาะ การดำเนินการขั้นพื้นฐานที่สุดสองอย่างคือการตัดข้ามเมล็ดพืชหรือการตัดขวาง และการตัดตามเมล็ดพืชหรือการริป ฉันจะให้ข้อมูลพื้นฐานแก่คุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีการศึกษาเมื่อคุณเลือกใบเลื่อย รูตรงกลางใบมีด รูต้องตรงกับขนาดของอาร์เบอร์บนเครื่องมือไฟฟ้าของคุณ ต้องพอดีพอดีไม่เช่นนั้นใบมีดจะไม่ทำงานจริงและจะสั่น

ใบเลื่อยสายพานราคาไม่แพงทำจากเหล็กคุณภาพต่ำ

ใบเลื่อยราคาสูงกว่าทำจากเหล็กคุณภาพสูงและจะมีความแม่นยำและความทนทานมากกว่า จุดบนเส้นรอบวงของเลื่อยที่ตัดไม้ ใบเลื่อยส่วนใหญ่จะมีปลายทังสเตนคาร์ไบด์เชื่อมกับฟัน ใบเลื่อยสายพานได้รับการจัดลำดับเพื่อทนต่อแรงกระแทกและการเสียดสี ยิ่งปลายทังสเตนคาร์ไบด์มีคุณภาพดีขึ้นเท่าใด ทิปก็จะยิ่งคมนานขึ้นเท่านั้น ใบเลื่อยที่มีฟันมากกว่าจะตัดได้เรียบกว่าใบเลื่อยที่มีฟันน้อยกว่า ใบเลื่อยสายพานที่มีฟันน้อยกว่าจะป้อนได้เร็วกว่าและง่ายกว่าใบที่มีฟันหลายซี่แต่การตัดจะไม่เรียบเท่า ช่องว่างด้านหน้าฟันที่นำฝุ่นเลื่อยออกจากการตัด

ใบเลื่อยสายพานมีหลอดอาหารเล็กลง ใบเลื่อยที่มีฟันน้อยกว่าจะมีหลอดอาหารขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถเอาขี้เลื่อยออกได้มากขึ้นเมื่อฟันแต่ละซี่เคลื่อนผ่านเนื้อไม้ มุมของใบหน้าฟันที่วัดจากเส้นกึ่งกลางที่ลากเป็นแนวรัศมีจากศูนย์กลางของรู ด้วยมุมตะขอที่เป็นบวก ใบหน้าของฟันจะทำมุมไปข้างหน้ากับวัสดุ ใบเลื่อยสายพานด้วยมุมตะขอเชิงลบ ใบหน้าของฟันจะทำมุมห่างจากวัสดุที่ใบเลื่อยจะตัด มุมขอเกี่ยวที่เป็นบวกจะป้อนได้ง่ายและรวดเร็ว

ใบเลื่อยสายพานจะต้องใช้แรงมากกว่าและตัดได้ช้ากว่า

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของใบเลื่อยแล้ว ในบทความถัดไป ฉันจะอธิบายความแตกต่างระหว่างใบเลื่อยที่ใช้สำหรับการตัดไม้แบบไขว้และสำหรับใบเลื่อยที่ใช้สำหรับการริปไม้ เลื่อยโต๊ะเป็นเครื่องมืองานไม้ที่มีใบเลื่อยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ใบเลื่อยโต๊ะตัดไม้หรือโลหะโดยเลื่อนขึ้นและลง การปรับมุมของใบมีดจะกำหนดมุมของการตัด ใช้สำหรับการตัดและแปรรูปไม้ได้เร็วขึ้น ใบเลื่อยแบบตั้งโต๊ะสี่ประเภทรวมถึงการเจียรบนแบบเรียบ

การรวมกัน การเอียงด้านบนแบบสลับ และใบเจียรแบบสามเศษ ลักษณะสำคัญคือฟัน โครงฟัน วัสดุปลายฟัน ระยะห่างของหลอดอาหาร มุมขอเกี่ยว และช่องต่อขยาย ใบเลื่อยสายพานแบบตั้งโต๊ะได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การตัดไม้ การตัดไม้ตัดขวางไม้อัดวีเนียร์ การตัดพลาสติกและลามิเนต การตัดโลหะ และการตัดเมลามีน ฯลฯ