เกี่ยวกับการซื้อโดยตรงจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากชาวสวนและโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วยความช่วยเหลือของช่างไม้ บ่อยครั้งที่พวกเขาจัดการกับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น พวกเขาแทบไม่หันไปใช้การตลาดทางตรง เพื่อสนับสนุนการตลาดของตัวแทนจำหน่าย พวกเขาเสนอส่วนลดพิเศษ ผู้ผลิตบางรายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พวกเขาต้องแน่ใจว่ามีการปลูกต้นอ่อนใหม่สำหรับต้นสักทุกต้นที่โค่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ถูกกว่าเมื่อซื้อขายโดยตรงเนื่องจากไม่มีค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายสำหรับพ่อค้าคนกลาง สามารถกำหนดการออกแบบ

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตามความชอบของแต่ละคน 

สินค้าสำเร็จรูปจะถูกส่งให้กับลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อจำนวนมากจะได้รับส่วนลดพิเศษ และบางครั้งจะได้รับบริการจัดส่งฟรีและจัดส่งให้กับลูกค้าในใบแจ้งหนี้ของตัวแทนจำหน่าย โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ บางครั้งพวกเขาเสนอการบำรุงรักษาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์จากพวกเขา พวกเขาช่วยส่งเสริมลูกค้าที่ภักดี ตัวแทนจำหน่ายจะอัปเดตผู้ผลิตเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและการออกแบบที่เป็นที่ต้องการ พวกเขารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งโรงงานและตัวแทนจำหน่ายเพื่อสร้างความสมดุลในธุรกิจของพวกเขา

มีผู้ผลิตบางรายที่ใช้ชื่อแบรนด์และร้านค้าปลีกลอยน้ำเพื่อผูกขาดผลิตภัณฑ์ของตน พวกเขาเล่นกลการตลาดเพื่อกดดันลูกค้า โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักบางรายใช้วิธีขายออนไลน์ซึ่งมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่มีผู้เยี่ยมชมจำนวนมากมาที่ไซต์ทุกสัปดาห์ ค้นหาไซต์ที่ลูกค้าจะสามารถส่งข้อความถึงคุณได้โดยตรง โฆษณาต้องมีแคตตาล็อกที่ซับซ้อนพร้อมข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน

เราทุกคนเห็นพ้องกันว่าวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตมีความสำคัญมาก 

ดังนั้นผู้ผลิตจะคำนึงถึงวัตถุดิบนอกเหนือจากการผลิต แม้แต่ผู้ผลิตบางรายก็ตัดสินใจที่จะมีโรงงานของตนเองเพื่อจัดหาวัสดุ การทำเช่นนี้ทำให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมการผลิตได้ง่ายขึ้น วัฏจักรกระบวนการวัตถุดิบ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า หากผู้ผลิตมีสวนหวายก็สามารถเลือกวัตถุดิบที่ดีได้ จากนั้นจึงสามารถผลิตเครื่องเรือนหวายที่มีคุณภาพดีขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดราคาขายได้

เพราะสามารถวางแผนตั้งแต่ได้วัตถุดิบมาจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย สวนหวายต้องการการบำรุงรักษาที่ดี มีกระบวนการเป็นวงจรตั้งแต่เริ่มปลูกหวายจนสามารถนำมาใช้ได้ ผู้ผลิตต้องทราบและนำไปคำนวณต้นทุน เนื่องจากวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญในการผลิต ผู้ผลิตจึงต้องเชื่อมโยงวงจรกระบวนการเพาะปลูกเข้ากับวงจรกระบวนการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก กระบวนการทั้งสองนี้สามารถรวมเข้าด้วยกันและกลายเป็นขั้นตอนทั้งหมดที่ทำโดยผู้ผลิต