ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาซื้อได้เอง

โดยทั่วไป คุณไม่สามารถทำลายแบตเตอรี่ที่ซื้อมาใหม่ได้โดยการชาร์จอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ร้านแบตเตอรี่เตรียมแบตเตอรี่ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน อย่างน้อยที่สุด ร้านแบตเตอรี่คุณอาจต้องใช้แบตเตอรี่สองสามครั้งก่อนที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากวิธีที่คุณใช้และชาร์จแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน NiCd/NiMH นิเกิลแคดเมียมเป็นสารเคมีทั่วไปที่ใช้ในแบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย

หลังจากสร้างใหม่หรือซื้อมาใหม่ เซลล์เหล่านี้มักจะถูกชาร์จเพียงบางส่วนเท่านั้น ร้านแบตเตอรี่อาจจำเป็นต้องใส่แบตเตอรี่ประเภทนี้ผ่านวงจรการชาร์จและคายประจุหลายชุดก่อนที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด รู้จักกันในชื่อการรองพื้น ร้านแบตเตอรี่ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ที่ใช้กันทั่วไปตามร้านขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านคุณแบตเตอรี่แบบนิเกิลยังต้องการใช้งาน หมุนเวียน และ/หรือใช้ให้หมดก่อนชาร์จ อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่

ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่นเดียวกับการรองพื้น คุณสามารถใช้แบตเตอรี่โดยใช้เครื่องมือไร้สายจนหมดจนกว่าเวลาใช้งานของแบตเตอรี่จะหมดลง หรือโดยการปรับสภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวิเคราะห์ร้านแบตเตอรี่ารใช้แบตเตอรี่ยังเป็นการป้องกันหน่วยความจำแบตเตอรี่อีกด้วยลิเธียมไอออนแตกต่างจากแบตเตอรี่เครื่องมือไร้สายแบบนิกเกิลตรงที่คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ Li-ion ได้ทันทีหลังจากซื้อหรือสร้างใหม่ ร้านแบตเตอรี่นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ Li-ion เช่นแบตเตอรี่เครื่องมือไร้สายแบบนิกเกิล

นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ Li-ion จนหมดก่อนที่จะทำการชาร์จร้านแบตเตอรี่ คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ Li-ion เมื่อวางแผนจะใช้งานเท่านั้นด้วยสารเคมีทุกประเภทที่ใช้ในแบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย คุณควรหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงในระหว่างรอบการชาร์จ เลิกใช้เครื่องชาร์จที่ปรุงแบตเตอรี่ ที่ชาร์จสำหรับ NiMH ยังสามารถรองรับ NiCd ได้ ร้านแบตเตอรี่แต่ไม่สามารถรองรับ NiCd ได้ สุดท้าย อย่าทิ้งแบตเตอรี่เครื่องมือไร้สายไว้ในเครื่องชาร์จสำหรับ “เมื่อคุณต้องการ” วางแผนล่วงหน้าและให้ชาร์จเต็มก่อนใช้งานเครื่องทดสอบ

เครื่องยนต์รถต่อขั้วบวกของเครื่องทดสอบโหลดกับขั้วบวกของแบตเตอรี่

โหลดแบตเตอรี่เครื่องทดสอบโหลดแบตเตอรี่ใช้เพื่อตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่กำลังทำงานอยู่ มีมาตรวัดแสดงผลพร้อมค่าแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 16V พร้อมกับไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ร้านแบตเตอรี่มีโพรบบวกและลบ ภายในมีคอยล์ความจุกระแสไฟฟ้าสูงซึ่งให้โหลดที่จำเป็นด้วยสวิตช์สลับ สามารถทดสอบแรงดันแบตเตอรี่ได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ดับเครื่องยนต์รถต่อขั้วบวกของเครื่องทดสอบโหลดกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ในทำนองเดียวกัน

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ให้ต่อโพรบขั้วลบกับขั้วลบตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพรบทั้งสองเชื่อมต่อกับขั้วแบตเตอรี่อย่างถูกต้องมิเตอร์จะแสดงการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าตามสภาพของแบตเตอรี่ตอนนี้ให้เปิดสวิตช์สลับโหลดเป็นเวลา 05-07 วินาทีร้านแบตเตอรี่เพื่อวัดแรงดันแบตเตอรี่ขณะโหลดแบตเตอรี่ที่ดีต่อสุขภาพจะแสดง 12.5 โวลต์หากเข็มมิเตอร์เบี่ยงไปที่บริเวณใดใกล้กับตัวบ่งชี้อ่อนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีนำโพรบออกอย่างปลอดภัยในลำดับย้อนกลับ

ร้านแบตเตอรี่