เครื่องวัดการไหลประเภทใดดีที่สุดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ก่อนที่จะสรุปผลเกี่ยวกับเครื่องวัดการไหลที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม คุณควรเข้าใจก่อนว่าพวกมันคืออะไรและทำงานอย่างไร เครื่องวัดอัตราการไหลของกังหันประกอบด้วยใบพัดที่วางทำมุมบนเพลา ของไหลที่ไหลผ่านใบมีดทำให้ใบพัดหมุน เครื่องอ่านเชิงกลจะรับรู้การหมุนของเพลา สำหรับใบมีด เครื่องอ่านแม่เหล็กจะตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่านพัลส์แม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของใบมีดและโรเตอร์เป็นสัดส่วนกับการเคลื่อนที่ของของเหลว เหมาะสำหรับก๊าซและของเหลว พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับของเหลวที่ไม่หล่อลื่น 

ใบมีดมักจะทาด้วยจาระบีหากเครื่องวัดการไหล

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดของเหลวดังกล่าว ในการวัดการส่งก๊าซธรรมชาติ ใบมีดจะทนอุณหภูมิได้ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียสเท่านั้น เครื่องวัดอัตราการไหลของกังหันเหมาะสำหรับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและสะอาด ได้แก่ สารเคมี ปิโตรเลียม และน้ำ ขนาดท่อไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ด้วยมาตรวัดการไหลขนาดใหญ่ การติดตั้งจึงต้องมีฐานรากคอนกรีตที่มั่นคง ความแม่นยำของเครื่องวัดการไหลของกังหันจะลดลงหากอัตราการไหลต่ำมาก ในทางกลับกัน คุณไม่สามารถใช้มาตรชนิดนี้กับของเหลวที่ไหลด้วยความเร็วสูงได้ 

สิ่งนี้ทำให้ใบพัดสึกหรอหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ของเหลวที่ไม่หล่อลื่นทำให้มาตรวัดการไหลสึกหรอ ส่งผลให้ค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลเดียวกัน เครื่องวัดการไหลจึงไม่สามารถวัดการส่งผ่านของของเหลวที่สกปรกได้ ในส่วนของเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กจะวัดการไหลของของไหลผ่านแนวคิดที่เรียกว่ากฎของคูลอมบ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในมิเตอร์ กฎทางวิทยาศาสตร์ที่เล่นอยู่บนหลักการที่ว่าเมื่ออนุภาคของเหลวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก

เครื่องวัดการไหลที่เป็นสัดส่วนกับความเร็วของพวกมัน 

เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์จะรับสัญญาณนี้และประมวลผล เครื่องวัดการไหลนี้เหมาะสำหรับการวัดของเหลวที่สกปรก กรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง และน้ำ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องวัดการไหล อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้กับไฮโดรคาร์บอนและน้ำกลั่นได้ เนื่องจากลักษณะที่ไม่กีดขวาง เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กจึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย สามารถตรวจวัดการส่งผ่านของของเหลวที่สะอาด สกปรก มีฤทธิ์กัดกร่อนและมีฤทธิ์กัดกร่อน ก๊าซเป็นข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวเนื่องจากไม่นำไฟฟ้า มิเตอร์เหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่คุณต้องการงานบำรุงรักษาต่ำ 

เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแรงดันตกในของเหลว การใช้งานในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปล่อยน้ำสกปรกออกมาเป็นส่วนหนึ่งของของเสีย สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับการแปรรูปกระดาษ การผลิตไฟฟ้า การแปรรูปแร่ธาตุและอุตสาหกรรมเคมี บริษัท สาธารณูปโภคด้านน้ำและท่อน้ำทิ้งใช้มาตรประเภทนี้ สอดคล้องกับการสนทนาข้างต้น เครื่องวัดอัตราการไหลของแม่เหล็กเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องวัดการไหล flow meter สามารถวัดการไหลของของเหลวได้ทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือสกปรก อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้น้ำหรือสารเคมีในรูปแบบต่างๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.taniyainfratech.com/

เครื่องวัดการไหล