Category Archives: การสื่อสาร

การใช้งานวิทยุราคาถูกที่มีจำหน่ายทั่วไป

การสื่อสารด้วยวิทยุราคาถูกมาไกลจากแนวความคิดเดิมที่ได้จากการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (คลื่นวิทยุ) ของ คิดว่าชีพจรแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านอากาศจะสร้างกระแสอิเล็กตรอน เมื่อมันผ่านแหล่งโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก การไหลของอิเล็กตรอนดังกล่าวสามารถขยายเพื่อสร้างเสียงได้หากพัลส์ถูกปล่อยออกมา นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดในการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ค้นพบและการเปิดเผยของหลายสิ่งได้กลายเป็นที่ชัดเจน ความเป็นไปได้หลายอย่างได้มาจากความคิดเช่นนี้และสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ทุกอย่างชัดเจนออกมาจากสิ่งที่ดูเหมือนเล็ก

ที่ฐานวิทยุสื่อสารค่อนข้างง่าย

ในยุคใหม่นี้มีหลายรูปแบบดังนั้นหลายคนในความเป็นจริงที่การสนทนาของพวกเขาอยู่นอกขอบเขตของบทความนี้ โดยทั่วไปเรามีสองรูปแบบของการสื่อสารด้วยวิทยุในเขตงานอดิเรก วงดนตรีของประชาชนและคลื่นสั้นเป็นสองส่วนที่เราคุ้นเคย แม้ว่าคลื่นสั้นจะมีโหมดการสื่อสารแบบเลือกมากมาย แต่เราจะดูโหมด ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร

รูปแบบของการสื่อสาร

ในโหมดวิทยุจะสามารถส่งและรับวันที่หรือเสียงได้มากกว่าสองช่องในเวลาเดียวกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งข้อมูลภาพและเสียงในโทรทัศน์เช่นเดียวกับในโทรทัศน์ วิทยุแฮมมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลดังกล่าว แต่เราจะไม่เจาะลึกเข้าไปในที่นี้ การสื่อสารด้วยไมโครเวฟเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการส่งแบบฟูลดูเพล็กซ์ โทรศัพท์มือถือมีความสามารถนี้และผู้ประกอบการวิทยุแฮมสามารถปรับวิทยุของตนเองและฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณได้

เรามีความสามารถในการส่งและรับในช่องเดียว

แต่ไม่ใช่ในเวลาเดียวกัน วิทยุสื่อสารราคาถูกที่เราใช้ตามปกติ ทำงานในโหมด การสื่อสารด้วยวิทยุแฮมจะทำกันในโหมดนี้ด้วย ดังนั้นเราจึงต้องหยุดพักระหว่างการรับส่งเพื่อให้คนที่เราพูดถึงสามารถตอบได้ ด้วยเหตุนี้โปรโตคอลจึงได้รับการพัฒนาเพื่อรับรองมารยาทที่เหมาะสมในระหว่างการสนทนา คำต่างๆเช่น ใช้เพื่อระบุว่าได้รับการส่งหรือขอยืนยันว่าได้รับนอกจากนี้ยังมีรหัส 10 รหัสและรหัส Q ที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ระบุไว้ด้านล่างควรจดจำเป็นรายการที่ใช้บ่อยที่สุด

สำหรับผู้เริ่มต้นรหัสข้างต้นเป็นมาตรฐาน รหัสหรือรหัส 10 สามารถใช้สลับกันได้บนวงดนตรีของประชาชนหรือเวทีวิทยุฮาร์ด ผู้ประกอบการแฮมต้องได้รับใบอนุญาตในประเทศนี้ การดำเนินการนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการรู้กฎของถนนและจะไม่มีการล่วงล้ำกับพื้นที่แบนด์วิธด้านการสื่อสารอื่น ๆ โดยไม่รู้ตัว

เป็นไปได้ที่จะส่งผ่านคลื่นความถี่วิทยุราคาถูกและรวมถึงการแทรกแซงการสนทนาทางโทรศัพท์มือถือและการส่งสัญญาณ ในความเป็นจริงผู้ประกอบการวิทยุคลื่นสั้นในระยะคลื่นความถี่มีความถี่ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้และการใช้ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาทางแพ่งอย่างรุนแรง

กฎเกณฑ์พร้อมทั้งกิริยาในการใช้วิทยุสื่อสารที่จำต้องมีในการทำงาน

ข้อพึงปฏิบัติว่าด้วยกฎข้อบังคับและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

ในการส่งข่าวคราวทางวิทยุสื่อสารจะต้องให้สั้นและเล็กเท่าที่จะสามารถก็เพราะว่าทุกวินาทีนั้นมีค่าและหากพลาดพลั้งไปก็จะเลยเวลา ที่สำคัญคือการทอดทิ้ง การพูดเล่นๆ ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ ในเรื่องที่ไร้แบบอย่างใด ๆ ระบุไว้ ก็ให้ใช้สำนึก(Common sense) ในงานติดต่อสื่อสาร เพราะว่าในการเล่นจนเลยขอบเขตอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้งานเสีย ปราศจากใครเชื่อมั่นคำพูดพวกนั้น ไม่ก็จะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องที่มิใช่ราชการ เป็นการ มิเหมาะสมในการใช้วิทยุสื่อสาร

ทั้งนี้ห้ามปรับแต่งความถี่หรือไม่ก็ทดลองเครื่องเกินเหตุจำเป็น พึงจะฟังก่อนส่ง การส่งสอดแทรกที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดการมึนและ ทำให้เดือดร้อนไม่ก็ขัดบทงานการ ของที่ทำการที่กำลังดำเนินการ อยู่ในขณะนั้น ใช้คำให้แน่ชัด เน้นที่ควรเน้นย้ำ เข้าใจง่ายๆ มีการใช้คำกล่าวด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยต้องนึกถึงฝ่ายรับ ว่าสามารถเขียนบันทึกได้ทัน เพื่อลดเวลาที่จะใช้ในการทวนซ้ำ มานะพยายามเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่ผิดปกติ เสียงสูงเป็นเหตุให้แสบแก้วหูเสียงต่ำทำให้รู้ยุ่งยาก เพียรพยายามใช้คำที่ตระหนักง่ายพร้อมกับสรุปได้ง่าย แล้วยังต้องใช้การกล่าวที่เป็นธรรมชาติ ระวังโอกาสการกล่าวปกติ พร้อมกับพูดจาให้เป็นประโยค ไม่ก็คำกล่าว ไม่ควรใช้การพูดเป็นลักษณะคำต่อคำ