Category Archives: ความปลอดภัย

คุณสมบัติของกุญแจมาสเตอร์คีย์

กุญแจมาสเตอร์คีย์ Masterkey คือระบบกุญแจที่แม่กุญแจแต่ละลูกสามารถไขลูกบิดหรือว่ากุญแจได้หลากหลายลูก ซึ่งตามธรรมดาของโลกนี้จะหมายถึงระบบการก่อกุญแจที่ยากมาก เพราะว่าจำต้องใช้การคำนวณส่วนเขี้ยว Pin หรือ แหวน Ring ด้านในที่ละเอียดอ่อน พร้อมด้วยลูกกุญแจมาสเตอร์คีย์นี้สามารถจัดวางระบบการดำเนินการสมาคมได้ ตัวอย่างเช่น ภายในบริษัทหนึ่ง ผู้ตัดสินผู้จัดการจะถือ Master Key ที่สามารถเปิดประตูทุกบานทุกห้องได้ แต่ว่ากุญแจมาสเตอร์คีย์ที่รองกรรมการผู้จัดการจับอยู่จะไขได้ทุกห้องงดเว้นห้องกรรมการผู้จัดการ พร้อมกับผู้จัดการทั่วไปจะไขได้ทั่วห้อง ยกเว้นห้องส่วนการคลัง ห้องกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น ทว่าไทยเราประกอบด้วยกุญแจมาสเตอร์คีย์อีกส่วนหนึ่งที่ทำการสะดวก อย่างไรก็ตามฉลาดอย่างปัญญาคนไทยเรียกว่าคือ Ghost Master Key หรือ quot มาสเตอร์คีย์ผี quot ก็ทำหน้าที่คล้ายกุญแจผีทั่ว ๆ ไปแต่ทว่าคือซุปเปอร์กุญแจผี ซึ่งบางช่วงก็ปฏิบัติการได้เหมือนกุญแจมาสเตอร์คีย์ แต่ว่าบางครั้งก็เหมือนกับเศษเหล็กรับจ้างทำกันทั่วไป ซึ่งร้ายแรงกับระบบความปลอดภัยของอาคาร เหตุเพราะผู้รับว่าจ้างทำอาจไปเปลี่ยนแปลงระบบแหวน Ring หรือว่า เขี้ยว Pin ด้านในกุญแจมาสเตอร์คีย์เราอีกด้วย

 

ขณะใช้ระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์ท่านอาจจัดการสิทธิการเข้าที่แตกต่างต่างกันด้านในกลุ่มตึกได้ ฉะนั้นบ่อยครั้งที่โครงร่างการจัดการของบริษัทสะท้อนให้เห็นข้างในองค์ประกอบของระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์ ผู้ถือกุญแจมาสเตอร์คีย์อาจจะใช้กุญแจดอกนี้หรือว่าใช้กุญแจไม่กี่ดอกในการล็อคไส้ลูกกุญแจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก เว้นแต่ว่าความสะดวกแล้วยังโดดเด่นในเรื่องความปลอดภัยด้วย สำหรับระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์มีการใช้เทคโนโลยีไส้กุญแจที่พัฒนาแบบบริบูรณ์และโปรไฟล์กุญแจคุณลักษณะสูงเท่านั้น ระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์บางแบบเป็นโซลูชันเฉพาะพร้อมทั้งโดนปรับให้เข้ากับความต้องการอย่างเจาะจงพร้อมทั้งผลิตด้วยมาตรฐานชั้นเยี่ยม ขณะได้ตัดสินใจคัดเลือกระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์อันนำสมัยพร้อมอุปกรณ์และฟังก์ชันการทำงานที่ต่างกัน เป็น|คือ}ระบบที่มุ่งเสนอออปชันการออกแบบที่หลายหลาก ซึ่งรวมทั้งการเพิ่มการทำงานในวันหลังด้วยเหมือนกัน ไส้ลูกกุญแจแบบกลไก แบบเมคคาทรอนิกส์ และแบบอิเล็กทรอนิกส์คุณลักษณะสูงจะใช้ในการบริการที่ครอบคลุม ซึ่งเกี่ยวกับการเตรียมการ การบริหาร พร้อมด้วยการสั่งกุญแจมาสเตอร์คีย์เพิ่มขึ้น