Tag Archives: วิทยุ

กฎเกณฑ์พร้อมทั้งกิริยาในการใช้วิทยุสื่อสารที่จำต้องมีในการทำงาน

ข้อพึงปฏิบัติว่าด้วยกฎข้อบังคับและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

ในการส่งข่าวคราวทางวิทยุสื่อสารจะต้องให้สั้นและเล็กเท่าที่จะสามารถก็เพราะว่าทุกวินาทีนั้นมีค่าและหากพลาดพลั้งไปก็จะเลยเวลา ที่สำคัญคือการทอดทิ้ง การพูดเล่นๆ ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ ในเรื่องที่ไร้แบบอย่างใด ๆ ระบุไว้ ก็ให้ใช้สำนึก(Common sense) ในงานติดต่อสื่อสาร เพราะว่าในการเล่นจนเลยขอบเขตอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้งานเสีย ปราศจากใครเชื่อมั่นคำพูดพวกนั้น ไม่ก็จะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องที่มิใช่ราชการ เป็นการ มิเหมาะสมในการใช้วิทยุสื่อสาร

ทั้งนี้ห้ามปรับแต่งความถี่หรือไม่ก็ทดลองเครื่องเกินเหตุจำเป็น พึงจะฟังก่อนส่ง การส่งสอดแทรกที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดการมึนและ ทำให้เดือดร้อนไม่ก็ขัดบทงานการ ของที่ทำการที่กำลังดำเนินการ อยู่ในขณะนั้น ใช้คำให้แน่ชัด เน้นที่ควรเน้นย้ำ เข้าใจง่ายๆ มีการใช้คำกล่าวด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยต้องนึกถึงฝ่ายรับ ว่าสามารถเขียนบันทึกได้ทัน เพื่อลดเวลาที่จะใช้ในการทวนซ้ำ มานะพยายามเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่ผิดปกติ เสียงสูงเป็นเหตุให้แสบแก้วหูเสียงต่ำทำให้รู้ยุ่งยาก เพียรพยายามใช้คำที่ตระหนักง่ายพร้อมกับสรุปได้ง่าย แล้วยังต้องใช้การกล่าวที่เป็นธรรมชาติ ระวังโอกาสการกล่าวปกติ พร้อมกับพูดจาให้เป็นประโยค ไม่ก็คำกล่าว ไม่ควรใช้การพูดเป็นลักษณะคำต่อคำ